ô

Ô đặc biệt, độc đáo

 Bạn không thể không thừa nhận, chiếc Ô Súng Trường này trông khá hay ho khi đeo trên lưng. Khi mưa đến, chỉ cần lấy