mô hình máy bay trang trí

Mô hình máy bay trang trí treo trần nhà

Khi khởi động máy bay sẽ tăng tốc dần dần rồi đi vào quỹ đạo ổn định. Nếu bạn yêu thích các mô hình máy