máy bay Angry Birds

Máy bay Angry Birds điều khiển từ xa

Về cơ bản,mô hình điều khiển từ xa Angry Bird có đầy đủ chức anwng như một chiếc mày bay điều khiển thông thường, ngoài