kính

Kính áp tròng màu dùng 01 ngày FreshLook

Khuôn kính với những công nghệ chế tạo hiện đại trong thiết kế khuôn dạng và vật liệu kính áp tròng dùng một ngày có

Kính áp tròng Natural Color 2 tone

Sự kết hợp giữa vòng tròn và hoa văn hoa. Đây chính là những cặp kính thích hợp nhất cho giới trẻ, những người muốn

Kính áp tròng dát vàng ròng

Kỹ thuật truyền thống rất thú vị này tạo thành các hoa văn tự liên tuyệt vời sau khi nhuộm và hơn cả là không