kính FreshLook

Kính áp tròng màu dùng 01 ngày FreshLook

Khuôn kính với những công nghệ chế tạo hiện đại trong thiết kế khuôn dạng và vật liệu kính áp tròng dùng một ngày có