hướng dẫn làm thiệp tặng valentine

Cách làm thiệp Valentine dễ thương tỏ tình nàng

Bạn lấy tấm bìa nhỏ đã gấp góc dán ngay nếp gấp chính giữa của tấm bìa lớn (các bạn dán hơi lên cao tí