bình rượu

Bình rượu quả địa cầu sang trọng

Sản phẩm là một bình chứa có dung tích khoảng 1 lít, mô phỏng một mô hình quả địa cầu mini. Trông có vẻ như